Komisijos ir darbo grupės

Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje tarnyboje per 2017 metus sudarytos šios komisijos:

  • 2017 m. vasario 9 d. potvarkiu Nr. 1-7 (1.1) " Dėl Vyriausybės atatovo Marijampolės apskrityje tarnybos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos pakeitimo"  sudaryta Vyriausybės atatovo Marijampolės apskrityje tarnybos valstybės tarnautojų vertinimo komisija.
  • 2017 m. spalio 5 d. potvarkiu Nr. 1-23 (1.1) "Dėl inventorizacijos komisijos sudarymo" sudaryta ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto inventorizacijos komisija.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-25