Naujas įstatymas šeimai

Data

2017 11 07

Įvertinimas
0
šeimos.jpg
Lietuvos Respublikos Seimas,
pripažindamas, kad šeimos pagrindas yra laisvas vyro ir moters apsisprendimas prisiimti šeimai būdingas moralinio ir teisinio pobūdžio pareigas, taip pat giminystės ryšys tarp artimųjų giminaičių;
pripažindamas, kad šeimos narius siejančios teisės ir pareigos yra prigimtinės;
pritardamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatai, kad vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas šeimoje, jausdamas laimę, meilę ir supratimą;
gerbdamas ir vadovaudamasis konstitucine nuostata, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas;
pabrėždamas, kad vyro ir moters papildomumas yra šeimos, kaip pirminės ir prigimtinės bendruomenės bei palankiausios vaiko augimo, vystymosi ir ugdymo aplinkos, kūrimo pagrindas;
vertindamas ir gerbdamas piliečių apsisprendimą kurti šeimą arba rinktis kitokį gyvenimo būdą;
siekdamas įgyvendinti konstitucinę nuostatą dėl motinystės, tėvystės ir vaikystės visokeriopos apsaugos,
priima ŠEIMOS STIPRINIMO ĮSTATYMĄ.
Įstatymas pilna apimtimi įsigalioja 2018 m. kovo 1 d.
Su teisės aktu galite susipažinti čia.