Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateiktas reikalavimas nustatyti administracijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą

Data

2017 05 15

Įvertinimas
0
wallet-2125548_1920.jpg

Atliekant savivaldybių administracinę priežiūrą nustatyta, kad Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius iki šiol nenustatė Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis darbo apmokėjimo sistemos.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 2 dalyje numatyta:

„2. Darbo apmokėjimo sistema nustatoma kolektyvinėje sutartyje ir (ar) vidaus ar darbo tvarkos taisyklėse.“.

Įstatymo 7 straipsnio 9 dalyje nustatyta:

„9. Biudžetinės įstaigos darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo apmokėjimo sistemoje numatytus koeficientus nustato biudžetinės įstaigos vadovas, <...>.“.

Apibendrinant tai kas aukščiau cituota darytina išvada, jog pagal Įstatymą biudžetinės įstaigos vadovas, šiuo atveju savivaldybės administracijos direktorius, tvirtina biudžetinės įstaigos darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis darbo apmokėjimo sistemą.

Visą Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje REIKALAVIMO tekstą galite rasti paspaudę ant nuorodos atsiųsti dokumentą.