Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas: