Pareigų aprašymas Spausdinti

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas: