2016 metai

  • T-1 DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 22 D. SPRENDIMU NR. TS IV (40)-2205 PATVIRTINTŲ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ 9 PUNKTO PAKEITIMO
  • T-2 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PAKEITIMO
  • T-3 DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015M LIEPOS 1D. SPRENDIMO NR.TS V(3)-2379 „DĖLKAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO
  • T-4 DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-12 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO
  • T-6 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO 13 PUNKTO PAKEITIMO
  • T-7  DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-19 „DĖL LEIDIMŲ TEIKTI PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ PASLAUGAS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO

     

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-19