2018 metai

T-1 DĖL 2017 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMŲ NR. T-191 IR NR. T-192 PANAIKINIMO

T-2 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFO APSKAIČIAVIMO METODIKOS PANAIKINIMO

T-3 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO TVARKOS APRAŠO PANAIKINIMO

T-4 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES SU VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO MARIJAMPOLĖS FILIALO KALVARIJOS SKYRIUMI PANAIKINIMO

T-5 DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

T-6 DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 28 D. ĮSAKYMO NR. B-ĮV-1063 „DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO

T-7 DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. RUGSĖJO 18 D. ĮSAKYMO NR. DV-1440 „DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO

T-8 DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. SPALIO 31 D. ĮSAKYMU NR. AT-1203 PATVIRTINTOS IŠORINĖS REKLAMOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO (PAPILDYMO)

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-19