Dėl Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse funkcijų atlikimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  2019 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 631 "Dėl paskyrimo Vyriausybės atstovais ir laikinai eiti Vyriausybės atstovo pareigas bei pavedimo atlikti Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo funkcijas" pavedė Vyriausybės atstovui Vilniaus ir Alytaus apskrityse Juliui Arlauskui laikinai eiti Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse pareigas, iki nustatyta tvarka bus paskirtas Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse.

Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse Julius Arlauskus el./paštas - vaistaiga@lrv.lt; tel./nr. 8-352617366.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-03