Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorei pateiktas reikalavimas nustatyti triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisykles

Data

2017 05 19

Įvertinimas
0
noise-pollution_7bde08cd-61fe-4559-a872-7edf30e27942.jpg

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120 patvirtinto Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo 7 punkte nustatyta, kad „Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planiniai patikrinimai atliekami pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas planinių patikrinimų taisykles, kuriose turi būti nustatyti planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, sąrašų sudarymo kriterijai ir planinių patikrinimų atlikimo tvarka ir trukmė, ir pagal šias taisykles sudarytą nustatytu laikotarpiu planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, sąrašą.

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius nėra patvirtinęs minėtų Taisyklių, dėl to vadovaudamasis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Vyriausybės atstovas Marijampolės apskrityje reikalauja nedelsiant nustatyti triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisykles.

Visą Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje REIKALAVIMO tekstą galite rasti paspaudę ant nuorodos:atsiųsti dokumentą.