Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui pateiktas reikalavimas nustatyti triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisykles

Data

2017 05 23

Įvertinimas
0
noise-pollution_7bde08cd-61fe-4559-a872-7edf30e27942.jpg

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120 patvirtinto Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo 7 punkte nustatyta, kad „Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planiniai patikrinimai atliekami pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas planinių patikrinimų taisykles, kuriose turi būti nustatyti planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, sąrašų sudarymo kriterijai ir planinių patikrinimų atlikimo tvarka ir trukmė, ir pagal šias taisykles sudarytą nustatytu laikotarpiu planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, sąrašą“ (toliau – Taisyklės).           

Atliekant savivaldybių administracinę priežiūrą nustatyta, kad Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius iki šiol nėra patvirtinęs aukščiau minėtų Taisyklių.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, jog Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius neįgyvendina Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo 7 punkto nuostatų.

Visą Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje REIKALAVIMO tekstą galite rasti paspaudę ant nuorodos: atsiųsti dokumentą.