Marijampolės savivaldybės tarybai pateiktas raginimas keisti sprendimą, kuriuo patvirtintas savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius 2017-2018 mokslo metams

Data

2017 06 13

Įvertinimas
0
class-255620_960_720.jpg

 

Marijampolės savivaldybės taryba 2017 m. kovo 27 d. priėmė sprendimą „Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičių 2017-2018 mokslo metams patvirtinimo“, kurio 1 punktu patvirtino Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičių 2017-2018 mokslo metams.

Išanalizavus Sprendimo priedo turinį nustatyta, jog II skyriaus „Švietimo įstaigų klasių ir grupių komplektų ir mokinių skaičius“ antro skirsnio „Pagrindinių mokyklų ir jaunimo mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektavimas“ 6.3. ir 6.4. papunkčiai neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 1 priedo „Klasių, jungtinių klasių bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose sudarymo mokslo metų pradžioje kriterijų sąrašas“ nuostatų.

Visą Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje TEIKIMO tekstą galite rasti paspaudę ant nuorodos: atsiųsti dokumentą.