Šakių rajono savivaldybei pateiktas raginimas įgyvendinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo nuostatas

Data

2017 03 02

Įvertinimas
0
city-1093864_1920.jpg

Šakių rajono savivaldybės taryba 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr.T-61 patvirtino Rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisykles.

Išanalizavus šiuo metu galiojančias Taisykles nustatyta, kad jos nebeatitinka šiuo metu galiojančio teisinio reguliavimo, t.y. nesiderina  su Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d.  įsakymo Nr. D1-745 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. D1-612 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis, todėl turi būti taisytinos.

Visą Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje TEIKIMO tekstą galite rasti paspaudę ant nuorodos:atsiųsti dokumentą.