Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje einamųjų metų veiklos užduotys

1. Vykdyti išankstinę savivaldybių kolegialių administravimo subjektų teisės aktų projektų teisėtumo priežiūrą (patikrinti savivaldybių tarybų sprendimų projektų atitikimą įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nuostatoms).

 

2. Vykdyti savivaldybių administravimo subjektų  priimtų teisės aktų teisėtumo priežiūrą (patikrinti jų atitikimą įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų reikalavimams ir naujai priimtų teisės aktų įgyvendinimą).

 

3. Išlaidas planuoti neviršijant Vyriausybės atstovo tarnybai nustatytų biudžetinių asignavimų.

 

4. Teikti pasiūlymus dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo.

 

5. Bendradarbiauti su savivaldybėmis ir Lietuvos savivaldybių asociacija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-17