Vyriausybės atstovo veiklos sritys

Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalį Vyriausybės skiriami Vyriausybės atstovai atlieka savivaldybių administracinę priežiūrą, tai yra prižiūri, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus.

Atkreipiame dėmesį, jog Vyriausybės atstovas nenagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundų dėl savivaldybės administravimo subjektų neveikimo ar priimtų individualių teisės aktų, kurių apskundimo tvarką nustato Administracinių bylų teisenos įstatymas ar konkrečią sritį reglamentuojantys įstatymai (Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 8 dalis).