Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje reikalavimai

 • R-1  DĖL KAPINIŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO REIKALAVIMŲ IR SKELBIMO SAVIVALDYBIŲ INTERNETO SVETAINĖSE TVARKOS APRAŠO 6 PUNKTO ĮGYVENDINIMO
 • R-2  DĖL KAPINIŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO REIKALAVIMŲ IR SKELBIMO SAVIVALDYBIŲ INTERNETO SVETAINĖSE TVARKOS APRAŠO 6 PUNKTO ĮGYVENDINIMO
 • R-3  DĖL KAPINIŲ SĄRAŠŲ SKELBIMO SAVIVALDYBIŲ INTERNETO SVETAINĖSE TVARKOS APRAŠO 6 PUNKTO ĮGYVENDINIMO
 • R-4  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 2 DALIES IR 7 TRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO
 • R-5  DĖL APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-6  DĖL VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 29 STRAIPSNIO 8 DALIES 3 PUNKTO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-7 DĖL NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS
 • R-8  DĖL NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS
 • R-9 DĖL NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS
 • R-10 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. BALANDŽIO 13 D. NUTARIMO NR. 376 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. NUTARIMO NR. 768 „DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS, TINKLO KŪRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 2.2 PAPUNKČIO ĮGYVENDINIMO
 • R-11  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. BIRŽELIO 3 D. NUTARIMO NR. 651 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ IR PAVADINIMŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ IV SKYRIAUS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-12  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-13 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. BIRŽELIO 3 D. NUTARIMO NR. 651 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ IR PAVADINIMŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ IV SKYRIAUS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-14 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. BIRŽELIO 3 D. NUTARIMO NR. 651 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ IR PAVADINIMŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ IV SKYRIAUS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-15  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. BIRŽELIO 3 D. NUTARIMO NR. 651 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ IR PAVADINIMŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ IV SKYRIAUS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-16  DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. BIRŽELIO 3 D. NUTARIMO NR. 651 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ IR PAVADINIMŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ IV SKYRIAUS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-17 DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO DYDŽIO NUSTATYMO
 • R-18 DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO DYDŽIO NUSTATYMO
 • R-19 DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO DYDŽIO NUSTATYMO
 • R-20 DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO DYDŽIO NUSTATYMO
 • R-21 DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO DYDŽIO NUSTATYMO
 • R-22 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR.511 DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO 4 PUNKTO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-1  DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ 9 PUNKTO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-2 DĖL VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 35 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO
 • R-3 DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-4 DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-5 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-6 DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-7 DĖL TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ
 • R-8 DĖL TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ
 • R-9 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-10 DĖL KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 16 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-11 DĖL KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 16 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-12 DĖL VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-13 DĖL VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-14 DĖL VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-15 DĖL VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-16 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS 26 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-17 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-18 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-19 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

   

R-1 DĖL VANDENS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 4 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

R-2 DĖL VANDENS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 4 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

R-3 DĖL VANDENS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 4 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-19