2017 metai

 • R-1  DĖL PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ 9 PUNKTO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-2 DĖL VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 35 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO
 • R-3 DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-4 DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-5 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-6 DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-7 DĖL TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ
 • R-8 DĖL TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ
 • R-9 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
 • R-10 DĖL KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 16 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

   

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-04