Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje teikimai

 • T-1 DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 22 D. SPRENDIMU NR. TS IV (40)-2205 PATVIRTINTŲ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ 9 PUNKTO PAKEITIMO
 • T-2 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PAKEITIMO
 • T-3 DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015M LIEPOS 1D. SPRENDIMO NR.TS V(3)-2379 „DĖLKAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO
 • T-4 DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-12 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO
 • T-6 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO 13 PUNKTO PAKEITIMO
 • T-7  DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-19 „DĖL LEIDIMŲ TEIKTI PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ PASLAUGAS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO

   

 • T-1 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORĖS 2016 M. GRUODŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. A1-201 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŪKIO IR URBANISTIKOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ“ 1 IR 2 PUNKTŲ PANAIKINIMO
 • T-2  DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. B-TS-602 PANAIKINIMO
 • T-3 DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR.T-61 SUDERINIMO SU TEISĖS AKTŲ NUOSTATOMIS
 • T-4  DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERO 2017 M. VASARIO 7 D. POTVARKIO NR. MV-11„DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PANAIKINIMO
 • T-5 DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMU NR. 1-76 PATVIRTINTO PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO BEI VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO MOKINIAMS IR VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO 6.2; 12.1  PAPUNKČIŲ PAKEITIMO

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-19