Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje teikimai

 • T-1 DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 22 D. SPRENDIMU NR. TS IV (40)-2205 PATVIRTINTŲ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ 9 PUNKTO PAKEITIMO
 • T-2 DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO PAKEITIMO
 • T-3 DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015M LIEPOS 1D. SPRENDIMO NR.TS V(3)-2379 „DĖLKAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO
 • T-4 DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-12 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO
 • T-6 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO 13 PUNKTO PAKEITIMO
 • T-7  DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR.T-19 „DĖL LEIDIMŲ TEIKTI PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ PASLAUGAS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PANAIKINIMO

   

 • T-1 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORĖS 2016 M. GRUODŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. A1-201 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŪKIO IR URBANISTIKOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ“ 1 IR 2 PUNKTŲ PANAIKINIMO
 • T-2  DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. B-TS-602 PANAIKINIMO
 • T-3 DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR.T-61 SUDERINIMO SU TEISĖS AKTŲ NUOSTATOMIS
 • T-4  DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERO 2017 M. VASARIO 7 D. POTVARKIO NR. MV-11„DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PANAIKINIMO
 • T-5 DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMU NR. 1-76 PATVIRTINTO PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO BEI VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO MOKINIAMS IR VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO 6.2; 12.1  PAPUNKČIŲ PAKEITIMO
 • T-6 DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 27 D. SPRENDIMU NR. 1-69 PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS 2017-2018 MOKSLO METAMS PAKEITIMO
 • T-7 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-36-7 PAKEITIMO
 • T-8 DĖL 2017 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR.TS-V(26)-2885 „DĖL KANDIDATŪROS TEIKIMO“AUKSINĖS KRIVŪLĖS RITERIS“ 2017 METŲ APDOVANOVIMUI“ PANAIKINIMO
 • T-9 DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. SAUSIO 21 D. ĮSAKYMO NR. DV-71 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES IR DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO“ 1 IR 2 PUNKTŲ PAKEITIMO
 • T-10 DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. ĮSAKYMO NR. AT-699 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ 1 IR 2 PUNKTŲ PAKEITIMO
 • T-11 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PAKEITIMO
 • T-12 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS MERO  2017 M. RUGPJŪČIO 11 D. POTVARKIO NR. M1-8 PAKEITIMO
 • T-13 DĖL VIEŠŲ KONKURSŲ VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJA YRA KALVARIJOS SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGOMS EITI TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

 

 

 

T-1 DĖL 2017 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMŲ NR. T-191 IR NR. T-192 PANAIKINIMO

T-2 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFO APSKAIČIAVIMO METODIKOS PANAIKINIMO

T-3 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS ATRINKIMO TVARKOS APRAŠO PANAIKINIMO

T-4 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PANAUDOS SUTARTIES SU VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO MARIJAMPOLĖS FILIALO KALVARIJOS SKYRIUMI PANAIKINIMO

T-5 DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

T-6 DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. RUGSĖJO 28 D. ĮSAKYMO NR. B-ĮV-1063 „DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO

T-7 DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. RUGSĖJO 18 D. ĮSAKYMO NR. DV-1440 „DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PAKEITIMO

T-8 DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. SPALIO 31 D. ĮSAKYMU NR. AT-1203 PATVIRTINTOS IŠORINĖS REKLAMOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO (PAPILDYMO)

 

 

 • T-1 DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS, PATVIRTINTOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR.T-39 1.1. IR 1.2. PUNKTAIS IR PAKEISTOS 2019 M. SAUSIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-24 1.1. IR 1.2. PUNKTAIS PAKEITIMO
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-19