2017 metai

  • T-1 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORĖS 2016 M. GRUODŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. A1-201 „DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŪKIO IR URBANISTIKOS SKYRIAUS PAREIGYBIŲ“ 1 IR 2 PUNKTŲ PANAIKINIMO
  • T-2  DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. B-TS-602 PANAIKINIMO
  • T-3 DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR.T-61 SUDERINIMO SU TEISĖS AKTŲ NUOSTATOMIS
  • T-4  DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERO 2017 M. VASARIO 7 D. POTVARKIO NR. MV-11„DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO“ PANAIKINIMO
  • T-5 DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMU NR. 1-76 PATVIRTINTO PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO BEI VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO MOKINIAMS IR VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO 6.2; 12.1  PAPUNKČIŲ PAKEITIMO
  • T-6 DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 27 D. SPRENDIMU NR. 1-69 PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS 2017-2018 MOKSLO METAMS PAKEITIMO
  • T-7 DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-36-7 PAKEITIMO
  •  

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-04